Den 9 oktober 2020 öppnar utställningen Plats för rörelse. Den presenterar de konstverk som nyligen förvärvats till Tore A Jonassons samling. I och med de senaste inköpen har en viss förändring skett; tidsperspektivet har vidgats genom att verk av en äldre generation konstnärer, som ligger nära de konstnärer Tore själv samlade konst av under sin levnad, införlivats i samlingen. På så sätt skapas en länk mellan hans ursprungliga konstsamling och den nya samling som nu tar form i hans namn. Utställningens titel – Plats för rörelse – fungerar här i vid bemärkelse som en gemensam nämnare för de olika verken där rörelse kan tolkas på flera sätt; självklart som en fysisk rörelse, men även i betydelsen att bli rörd, eller berörd.
 
Två konstnärer som arbetar med fotografi ingår bland nyförvärven. Om än med två olika ingångar ger båda associationer till en av världens stora folkrörelser ─ fotboll. En av dem är Linda Hofvander som arbetar analogt med storformatskamera. Rummet, vår perception och det tredimensionellas förhållande till en plan yta står i fokus i hennes arbete. Alla verk tillkommer i ateljén där Hofvander själv konstruerar sina motiv; det kan vara väggmålningar, textilier eller som i verket Bounce, ett ståltrådsnät som knycklats ihop i mittenpartiet. Med en enkel handling skapar hon en illusion som antyder en tydlig rörelse i rummet.
 
Deltagande konstnärer i utställningen är Maria Andersson, Birgit Broms, Linda Hofvander, Camilla Holmquist, Einar Jolin, Klara Kristalova, Maria Nordin, Anders Petersen och Esaias Thorén.
 
Ur introduktionstexten av utställningens curator Ulrika Levén.