Upcoming: Den fjärde väggen, Galleri Format 3 May – 16 June 2019