Centrum för fotografi visar under hösten I relation till – en utställning om rum och plats, i vilken fyra konstnärskap förhåller sig till skilda platser som de överför till utställningsrummet. Konstnärerna, som alla arbetar med fotografi som medium, verkar på vitt skilda sätt, men har en gemensam förmåga att genom sina verk förflytta besökaren in i sitt eget arbete. Rummets möjligheter och begränsningar sätts på prov och fotografiets förmåga att växa utanför ramarna utforskas.

Linda Hofvanders verk rör sig inom det djupt fotografiska. Hon bryter ner fotografiet i dess mest grundläggande beståndsdelar och utforskar varje segment för sig, som ljus, perspektiv, skala och yta. Varje enskild del får utvecklas till sin spets i bilder eller sviter. Ateljén är platsen för dessa visuella analyser. Hennes fotografier har inte ett tydligt narrativ, men en avsaknad av berättelse innebär inte en avsaknad av sammanhang. Sammanhanget här är seendet. Genom att skapa en osäkerhet hos betraktaren över vad som avbildas synliggörs kamerans och seendets olika mekanismer. Fotografierna och skulpturerna blir till en visuell lek där åskådaren får träda in i konstnärens ateljé och genom hennes ögon betrakta fotografiet. I utställningsrummet vävs ett fotografi och tre skulpturer samman med ett överdimensionerat fotografi vilket täcker en hel vägg som relaterar till rummet det befinner sig i, men också till det rum där bilden tillkommit.

Medverkande konstnärer Savas Boyras, Lotta Törnroth, Inka & Niclas och Linda Hofvander.

Curator Kristyna Müller

 

Installation photos: Inka Lindergård