Alina Chaiderov

Ann Edholm

Linda Hofvander

Katja Larsson

 

Låt oss likna konsten vid ett gränssnitt, en smal remsa mellan verklighet och fiktion. Ett gäckande ingenmansland i ständig rörelse.

På denna plats är det enskilda konstverkets färd vindlande och oförutsägbar. Uttolkningarna av konstverken bestäms till stora delar av tid och rum. Konstnärens bevekelsegrunder är ofta outtalade och i de fall som de konstnärliga intentionerna är kända har de en begränsad inverkan på betraktaren. Vi ser helt enkelt vad vi vill se och tar med oss det vi behöver i mötet med ett konstverk.

Till utställningen Snittet har vi bjudit in fyra konstnärer. Deras konstverk kan på ett plan framstå som öppna, sakliga och konkreta. Åskådligheten till trots är verken på ett annat plan gåtfulla, närmast oåtkomliga. Kanske kan vi tala om en förhöjd intensitet, en påträngande närvaro som uppstår i detta rum, precis mellan konkretion och abstraktion.

 Utställningens konstnärer arbetar i olika material. Vi ser måleri, tredimensionella objekt, fotografi och installation. Gemensamt för dem alla är ett intresse för det reala – det som undflyr vårt språk och splittrar vår verklighetsbild. Gemensamt är också en medvetenhet om glappet mellan erfarenhet och uttryck. 

Alina Chaiderov bygger konkreta men gåtfulla narrativ utifrån minnen och vardagligheter. Ann Edholms monumentala och färgstarka geometrier landar i ett territorium av förmedlad eller simulerad verklighet. Linda Hofvanders fotografiska undersökningar kan sägas utgöra ett slags visuell grundforskning. Vissa av Katja Larssons objekt kan ge intryck av att vara resultat av vetenskaplig dokumentation medan andra välbekanta objekt lyfts ur sin vardaglighet och byter helt skepnad.

Idé: Pontus Hammarén & Annika von Hausswolff