VERK NR: 02 – 2017 | APRIL – JUNI | TEMA: MATERIALITET

Medverkande i Verk nr 2: Karolina Pahlén, Lovisa Ringborg, Nini Hansen, Diana Agunbiade-Kolawole, Niclas Östlind, Annika Larsson, Annika von Hausswolff, Behzad Khosravi Noori, Linda Hofvander, Eva Stenram, Miriam Bäckström , Gunilla Muhr, Susanne Fessé, Sookyoung Huh, Linda Bergman, Björn Larsson, Svante Larsson med flera.

verktidskrift.se

Omslagsbild: Vik I, Linda Hofvander