Läsares ensamhet. David Markson

lasare_0010

Cover image ”Sundial”, Linda Hofvander 2013

Läsares ensamhet
David Markson

Översättning Frida Eriksson
Originalets titel Reader’s Block
norpus förlag 2016